Nazilli Otogarı Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne Devredildi

Aydın’ın Büyükşehir olmasından sonra, ilçe belediyelerinin sorumluluk alanlarını Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne devir etmesi gereken yerler arasında Nazilli Otogarı da yer alıyordu.

Nazilli Otogarınin devri için Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin, Nazilli Belediyesi’ne daha önceden açmış olduğu dava sonuçlandı ve Nazilli Belediyesi bu konu ile ilgili bilgilendirme yaptı.

İşte Nazilli Belediyesi Otogarı’nın Aydın Büyükşehir Belediyesi’ne Devrine İlişkin Bilgilendirme

Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin Nazilli Terminali’nin işletme hakkının devredilmesi ile ilgili Nazilli Belediye Başkanlığı’na açmış olduğu ve Aydın 2. İdare Mahkemesi 2016/1446 Esas 2017/17 Karar No ile istemin reddine karar verilen söz konusu karar Danıştay 8.Hukuk Dairesi 28.06.2018 tarih ve 2018/1351 Esas 2018/3724 karar No’lu kararıyla bozulmuştur.

Kararın bozulmasına gerekçe olarak “…6360 sayılı kanunun geçici 1. Maddesi 8. Fıkrasına göre her çeşit yolcu ve yük terminallerinin büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşlar arasında paylaştırılacağı” hükmü gösterilmiştir.
2577 Sayılı İdari yargılama Usulü Kanunu’nun 52/5. Maddesi “kararın bozulması kararın yürütülmesini kendiliğinden durdurur” hükmü gereğince ilgili mahkeme kararının gereği talep olunmaktadır.
ısaca mevcut durum bir keyfiyet değil, Türk Mahkemelerince verilen uyulması gerekli bir karar ve yasal durum mucibi bir zarurettir.

Ortada 31 Mart 2019 seçimleri sonrası oluşan özel bir durumun olmadığı, uzun süredir devam eden hukuki bir sürecin mevcut olduğu açıktır.

Mevcut durum bu olmasına rağmen Nazillimizin ve Nazilli Belediyemizin hak ve hukuku en üst düzeyde korunmuş, Otogar arazisinin Nazilli Belediyesi şirketi Naz-Bel’e ait kalması sağlanmış ayrıca otogarda bulunan işletmelerin kira gelirlerini alma yetkisi Nazilli Belediyesi’nde kalmıştır. Sonuçta yasa ve dava gereği otogar hizmetleri Büyükşehir Belediyesi’ne devredilmiş, ticari işyerleri ve otogar alanı gayrimenkulü Naz-Bel’de kalmıştır.

Daha önce defaatle ifade ettiğimiz Nazilli Belediyesi’nin ve Nazilli halkının tüm varlıklarına sahip çıkma kararlılığımız ve birlikten kuvvet doğar anlayışıyla Büyükşehir Belediyemizle ortak akıl yürüterek yaptığımız çalışmalarımız devam edecektir.

Öncesinde ilgili mahkeme kararları çerçevesinde bir basın bilgilendirmesi yapılmasına rağmen kamuoyunda Nazilli Belediyesi’ne ait varlıkların keyfi olarak başkalarına verildiği, Nazilli’ye ait varlıklara sahip çıkılmadığı gibi maksatlı haberler gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

Sidebar