Connect with us

GAZETECİLİK & BASIN YAYIN

İlan kesme cezaları basın özgürlüğü ihlali

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Şurası; Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Evrensel gazetelerine Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından verilen resmi ilan ve …

Published

on

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Şurası; Cumhuriyet, Sözcü, Birgün ve Evrensel gazetelerine Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından verilen resmi ilan ve reklam kesme cezaları nedeniyle söz ve basın özgürlüğünün ihlal edildiğine karar verdi.

Mahkeme, TBMM’den sorunun çözülmesi için yasal değişiklik yapılmasını önerdi. Kararda, “Kuruma verilen yetkinin basının etik pahalarını düzenleme emelinden öteye giderek artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı tesir yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü” belirtildi.

Basın İlan Kurumu; Sözcü, Cumhuriyet, Birgün ve Kozmik gazetesinde yayımlanan kimi köşe yazısı ve haberler nedeniyle çeşitli müddetlerde resmi ilan ve reklamların kesilmesine karar vermiş, dört gazete, bu cezalara karşı asliye hukuk hâkimliklerinde dava açmış, lakin olumlu bir sonuç çıkmamıştı. Gazeteler, bunun üzerine 13 cezaya karşı AYM’ye ferdi müracaatta bulundu.

10 biner lira manevi tazminat

AYM, yaptığı kıymetlendirme sonucunda 4 gazetenin söz ve basın özgürlüğünün ihlal edildiği sonucuna vardı. İhlallerin yapısal sıkıntıdan kaynaklandığına işaretle “pilot karar” metodunun uygulanmasına karar veren AYM, yapısal sorunun tahlili için keyfiyetin TBMM’ye bildirilmesine hükmetti. Birebir hususta yapılan ve karardan sonra yapılacak başvurularn incelenmesinin 1 yıl ertelenmesine de karar verildi.

AYM, müracaata husus 4 gazetenin 13 haber ve köşe yazısına uygulanan BİK cezalarının ortadan kaldırılması için de tekrar yargılama kararı alarak, karar örneğini ilgili asliye hukuk mahkemelerine gönderdi. Ayrıyeten her bir müracaatçı için başka ayrı 10 bin TL manevi tazminat ödenmesine hükmedildi.

Bu kararlara, AYM Lider Vekili Kadir Özkaya ve üyeler Recai Akyel, Yıldız Seferinoğlu, Selahaddin Menteş ve İrfan Fidan muhalefet etti.

BİK kararının münasebeti ne?

Anayasa Mahkemesi, kararının münasebetinde temel olarak iki tespitte bulundu. Bunlardan birincisi, BİK’in gazetelere ceza verirken uyguladığı maddede kriterlerin meçhul olduğu, ikincisi buna karşı açılan davaların evrak üzerinden biçimi bir incelemeyle görüşülmesi oldu.

195 sayılı Basın-İlân Kurumu Teşkiline Dair Kanun’un 49. unsurunda öngörülen itiraz adabında müracaatçılara savlarını hâkim önünde savunma, kanıtlarını sunma ve BİK’in cezalandırma münasebetlerini tartışma imkânı tanınmadığı anlatılan kararda, uygulamada hâkimliklerin bu davalara hakem sıfatıyla baktıkları ve yalnızca formu bir inceleme yaparak karar verdikleri tenkidinde bulunuldu. Kararda, “Bu nedenle tabir ve basın özgürlüklerini sonlandıran bir kuralın keyfi ve orantısız müdahalelere karşı birinci olarak yargılama hukukunun tarza ait garantilerini barındırması gerekir” denildi.

“BİK’in yetkisinin sonları öngörülmez biçimde geniş”

Kanun’un 49. hususundaki kuralın kapsamı ve sonlarının aşikâr olmaması nedeniyle BİK’in sahip olduğu yetkinin hudutlarının öngörülmez biçimde geniş tutulmasına neden olduğu söz edilen kararda, BİK kararlarına karşı tıpkı kuralda öngörülen itiraz metodu ile sonuç alınma ihtimali bulunmadığı vurgulandı.

Kararda, müracaata bahis müdahalelerin müracaatçıların Anayasa’nın 26. ve 28. unsurları ile korunan haklarını ihlal ettiği ve ihlalin tabir ve basın özgürlüklerinin korunmasına ait temel garantilere sahip olmaması nedeniyle direkt kanundan kaynaklandığı sonucuna varıldığı belirtildi.

“Haklar ortasında adil istikrar gözetilmedi”

Gerekçeli kararda, müracaat konusu haberlere verilen cezalarda BİK tarafından çatışan haklar ortasında bir dengeleme yapılarak adil bir istikrarın gözetildiğinin tespit edilemediği belirtildi. BİK kararlarına itirazı inceleyen asliye hukuk hâkimliklerinin gerekçeli kararlarına bakıldığında kimi vakit BİK’in değerlendirmelerinin direkt temel alındığı söz edilen kararda, “Ancak bu değerlendirmelerin dengeleme kriterlerini karşılayıp karşılamadığının denetlenmediği” söz edildi. Kararda, “Dolayısıyla haberlerin yazılma nedeni ve vakti, kime karşı ne formda yazıldığı, art plan bilgisi, olgusal temel üzere ögelerin bulunup bulunmadığı konusunda müracaatçıların tez ve kanıtlarının incelenip incelenmediği, incelendiyse hangi sebeplerle değerlendirmeye alınmadığı anlaşılamamıştır” tespiti yapıldı.

“Sistematik sorun” tespiti

AYM kararında, “Anayasa Mahkemesi’nin önündeki mevcut müracaatlara bakıldığında birbirini tekrarlayan bu cins kararların sistematik bir meseleye işaret ettiği değerlendirilmişir” dedi. Kararda; sistematik sorunun derece mahkemelerinin Anayasa’ya uygun yorum yapmalarına imkân vermeyecek açıklıktaki bir kanun kararını uygulamalarının yanı sıra bu uygulama doğrultusunda gerçekleştirilen müdahalenin mecburî bir toplumsal gereksinimden kaynaklandığının da gösterilmemesi ile ilgili olduğu kaydedildi. Kararda, şu kıymetlendirme yer aldı:

“Diğer bir anlatımla müracaatçıların basın özgürlüğüne yönelik müdahalede kullanılan araç yasal teminattan mahrum olduğu üzere bu aracın kullanılmasının nedenleri ile ilgili ve kâfi münasebetlerle ortaya konulamamıştır. Bunun yanı sıra ilgili ve kâfi münasebet olmadan cezalandırma konusu olan bu tıp kararların caydırıcı tesir göstermesi nedeniyle tabir ve basın özgürlüklerine yapılan müdahale orantılı olarak da nitelendirilemez.”

“BİK cezaları cezalandırma aracına dönüştü”

BİK’in 2014 yılında basın ahlak temellerini ihlal ettiği gerekçesiyle 39 gün, 2019’da 143 gün, 2020’de 572 gün resmi ilan ve reklam kesme cezası verdiğine dikkat çekildi. Kararda, “Bu doğrultuda verilen cezalara bakıldığında Kuruma verilen yetkinin basının etik bedellerini düzenleme emelinden öteye giderek artık kimi basın mensupları açısından caydırıcı tesir yaratabilecek bir cezalandırma aracına dönüştüğü ve bu durumun sistematik bir meseleye neden olduğu gözlemlenmiştir” tespiti yapıldı.

AYM’nin TBMM’ye önerileri

Anayasa Mahkemesi, sorunun tahlili için yapılacak yeni kanun düzenlemelerinde şu tekliflerin dikkate alınmasında fayda olduğunu bildirdi:

*Kanun’un 49. hususundaki resmi ilan ve reklam kesme cezalarına ait şartların çerçevesi çizilmeli, aşikâr bir açıklık ve katılıkta olan tabirlerle kanun unsuru form ve maddi taraftan yine düzenlenmelidir.”

*Kanun’un 49. hususundaki resmi ilan ve reklam kesme yönteminin kapsamı belirlenirken, dengeleme kriterleri de göz önüne alınarak ilgili kuralların olabildiğince dar bir uygulama alanına müsaade verecek halde taranması ve kullanılmasının acil bir toplumsal muhtaçlığın gerekli kıldığı durumlara özgülenmiş olması gerektiği dikkate alınmalıdır. Bu bağlamda hangi davranış yahut olgulara hangi hukukî sonuçların bağlanacağı ve bu bağlamda kamusal makamlar için nasıl bir müdahale yetkisi doğacağı muhakkak bir katılık ölçüsünde ortaya konulmalıdır. Bu çerçevede 49. hususun basının etik niteliklerini artırmaya yönelik sunduğu muhafazanın sonları netleştirilmeli ve hangi aksiyonların bu nitelikleri ihlal edeceği konusunda bir ölçüt/eşik kıymet belirlenmesi üzere kriterler oluşturulmalıdır.”

*Kanun’un 49 hususundaki resmi ilan ve reklam kesme cezalarına itiraz yolu düzenlenirken derece mahkemelerinin bu davalara hangi sıfatla bakacakları – uygulamada çoğunlukla hakem sıfatıyla baktıkları görüldüğünden – ve bu kapsamda da uygulayacakları yargılama metodunun kapsamı net bir halde yine düzenlenmelidir.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

GAZETECİLİK & BASIN YAYIN

Asparagas haber furyası tüm Avrupa’yı sardı

Gecenin karanlığında bisikletiyle meskenine giden genç, sokak lambaları yanmadığı için yoldaki çukuru fark etmedi ve düşerek hayatını kaybetti …

Published

on

Gecenin karanlığında bisikletiyle meskenine giden genç, sokak lambaları yanmadığı için yoldaki çukuru fark etmedi ve düşerek hayatını kaybetti!

Ukraynalılar, Avrupa’dan giden yardım paralarıyla Rusya’da mesken satın alıyor!

Bremen’deki bir okulda güç tasarrufu nedeniyle şaibeli bir gaz patlaması meydana geldi!

Bunlar, son günlerde internette viral olan onlarca palavra haberden yalnızca üç örnek. Bu haberlerin ortak özelliği, spiegel.de, welt.de, bild.de ve t-online üzere tanınmış Alman haber portallarının, teğe bir taklit edilerek oluşturulduğu düzmece haber sitelerinde yayınlanmış olmaları. Bu düzmece siteleri özgününden ayırt etmek birden fazla vakit neredeyse imkânsız.

Marka istismarı had safhada

Teknoloji şirketlerinin demokratik bir halde düzenlenmesi ve kontrole tâbi tutulması için çalışan bir STK (sivil toplum kuruluşu) olan Initiative Reset’in lideri, medya uzmanı Felix Kartte, “İnternet sitelerinin klonlanması ve markaları istismar edilen saygın medya kuruluşlarına benzeyen uydurma portallar aracılığıyla palavra haber ve propagandanın yayılması, Almanya’da daha evvel hiç bu seviyede olmamıştı” diyor.

Rusya yanlısı son dezenformasyon kampanyasını t-online için yazdığı bir makalede ortaya çıkaran gazeteci Lars Wienand, bu cins 30’dan fazla düzmece site tespit etmiş: “Bu sayfalardan birini 26 Ağustos’ta keşfettik ve çabucak sitenin Hollanda’da bulunan internet servis sağlayıcısına yazdık. 29 Ağustos’ta sayfa çevrimdışı oldu. Fakat kısa bir müddet sonra Kolombiya’da yine ortaya çıktı.”

Biraz meşakkatli de olsa taklit siteleri sonsuza dek internetten kaldırmak mümkün. Wienand, “Meslektaşlarımız bu sorunu, Cloudflare isimli servis sağlayıcısı ve sitenin kayıtlı olduğu şirketin yardımıyla çözebildiler,” diyor.

Künye ve adresler meçhul

Ne yazık ki bu tıp muvaffakiyetler hayli az. Wienand, birçok medya kuruluşunun düzmece sitelerin izini sürmekte ve muhatap bulmakta başarısız olduğunu belirtiyor: “Çünkü düzmece web siteleri iz bırakmıyor. Sitelerde genelde künye yok, hasebiyle irtibat adresi yahut muhataplar da meçhul. Avrupa dışında bir internet servis sağlayıcısı kelam konusu olduğunda, yasal süreç yapmak da ekseriyetle sonuç vermiyor.”

Bu tecrübesi Axel Springer Verlag da yaşadı. Bünyesinde Bild ve Welt üzere önde gelen gazeteleri barındıran Alman yayınevinden yapılan açıklamada, “Ne yazık ki, palavra haberleri yazanlar çabucak hemen hiç tespit edilemiyor. Prensipte bu mevzuda yasal olarak bir şey yapılıp yapılamayacağını denetim ediyoruz ve muvaffakiyet muhtemelliğine bağlı olarak, kendi tedbirlerimizi alıyoruz yahut taleplerimizi uygulamak için harici hukuk firmalarını görevlendiriyoruz” tabirlerine yer verildi.

Bir öbür ünlü yayınevi Spiegel Verlag ise durumu direkt okuyucuları ve takipçileriyle paylaşma yolunu seçti. Spiegel mecmuasının neredeyse kusursuz formda taklit edildiği sayfanın ekran imajı paylaşılarak, Rusya yanlısı propaganda içeren uydurma site hakkında bilgi verildi.

Yayınevinden yapılan açıklamada, “Prensip olarak, uydurma haber siteleri hakkında haber yapma konusunda çok ihtiyatlıyız. Zira bunların ardında ekseriyetle şaibeli ve ticari maksatlı ögeler var. Okuyucularımızın ilgisini buraya yönlendirerek, geçersiz siteleri ödüllendirmek istemiyoruz. Fakat mevcut palavra haber furyasında kamuoyunu bilgilendirme ve eğitme misyonumuz ağır basıyor,” dendi.

Dijital Hizmetler Yasası deva olur mu?

Medya uzmanı Felix Kartte, “AB’nin Dijital Hizmetler Yasası (DSA) bu sıkıntıya deva olabilir” diye umuyor.

AB (Avrupa Birliği) Parlamentosu tarafından 5 Temmuz’da kabul edilen düzenleme, başka konuların yanı sıra, internet platformlarının dezenformasyon kampanyalarını tedbire, izleme ve bunlara reaksiyon verme süreçlerini sıkılaştırmalarını mecburî kılıyor. Sonbaharda yürürlüğe girmesi beklenen yasa, AB üyesi tüm ülkeler için bağlayıcı nitelikte olacak.

Felix Kartte, “Dijital Hizmetler Yasası şu anda yürürlükte olsaydı, medya kuruluşları bu düzmece platformlara karşı daha tesirli şikâyet imkanlarına sahip olacak ve taklit siteler kapatılacaktı. Bu nedenle, uydurma sayfaların daha süratli silinmesine ve erişimlerinin kısıtlanmasına yol açacak bir uygulama, medyanın faydasına olacak” değerlendirmesinde bulunuyor.

Yasal boşluklardan yararlanılıyor

Spiegel-Verlag, Dijital Hizmetler Maddesi’nin “En azından büyük platformlar aracılığıyla oluşturulan içerikle ilgili olarak gelecekte kanunların uygulanmasını kolaylaştıracağını” umuyor.

Ancak yayınevinin bir sözcüsü, yasanın tekrar de taklit site ve asparagas haber meselesini tümüyle ortadan kaldıracağına kuşkuyla yaklaşıyor: “Geçmişte de tekraren görüldü ki, gayrimeşru içerik sağlayıcılar, hizmet vermeye devam edebilecekleri ve birebir vakitte yasal düzenlemeden kaçabilecekleri boşlukları bir biçimde bulabiliyor.”

Sahtecilere erişim manisi önerisi

Sahte haber siteleri dalgası, daha evvel görülmemiş boyutlara ulaşmış olsa da bu fenomen yeni değil. İsveç’te 2018 yılında beş yayıncı tarafından, palavra haberlerin tespiti emeliyle kurulan doğruluk denetim portalının bile geçersizi oluşturuldu.

Dijital platformlarda bilhassa komplo teorileri ve çok sağcılık üzere bahislere ağırlaşan “Cemas” isimli kuruluştan Josef Holnburger, dezenformasyon kampanyaları yürüten küme ya da bireylerin interaktif platformlara erişiminin büsbütün engellenmesi gerektiğini savunuyor.

Holnburger: “De-platforming (platformsuzlaştırma) işe yarıyor! Bu tıp aktörler YouTube üzere bir platformdan kaybolduğunda, artık daha evvel sahip oldukları erişim imkânlarından mahrum kalıyor. Öteki platformlarda tekrar yeni hesaplar oluşturabilseler de ekseriyetle orada yalnızca kendi ortalarında sonlu kalıyorlar.”

Continue Reading

GAZETECİLİK & BASIN YAYIN

AKP’nin başkalarından farkı yok

Abdurrahman Dilipak’ın Akit TV’deki programının sonlandırılması sonucu Akit gazetesindeki yazılarına da son verdi. Uzun müddettir AKP’nin …

Published

on

Abdurrahman Dilipak’ın Akit TV’deki programının sonlandırılması sonucu Akit gazetesindeki yazılarına da son verdi. Uzun müddettir AKP’nin siyasetlerine muhalif yazılar kaleme alan Abdurrahman Dilipak Odatv’ye konuştu. Abdurrahman Dilipak, AKP içinde The Cemaatler’in olduğunu söyledi.
İşte Abdurrahman Dilipak’ın açıklamaları:

KILIÇDAROĞLU BENİ ARADI

-Akit TV tarafından verilen ayrılık kararında sebep olduğunu düşündüğünüz Akit TV içinden yahut dışından ve hatta siyasilerden kızgınlık-küskünlük duyduğunuz isimler oldu mu?
-Hayır. Sayın Meclis lideri da aradı, Sayın Cemil Çiçek de. Sayın Kılıçdaroğlu da aradı. Eski milletvekili arkadaşlardan da arayanlar oldu. Lakin bu sayı hudutlu idi. Benim küskünlük duyduğum kişi, yok. Fakat yanlışa karşıyım, yanlışı yapanla bile yalnızca yanlışta kasıt varsa ve sürdürüyorsa ben de ondan uzak dururum, ona karşı savunma gereği de duyabilirim. Bu yalnızca bir taksir ise, sorun daha kolay çözülür. Asıl sorun teammüdde. Bu manada taksire karşı tahammül yükümlülüğümüzün hudutlarını genişletmemiz gerek.
-Ayrılık sürecine gelene kadar bunun sinyallerini aldınız mı, örneğin, şuradan telefon geldi tenkidin boyutu çok büyük dikkat edelim üzere cümleler suramı içeride?
-Yok, hayır. Benim kurumda mesaim yok. Odam ya da farklı bir masam da yok. Lakin yansılar yayın sırasında, yayın sonrası YouTube yayını sırasında, altta yazılar bildirilerde, köşem hayatla ilgili olarak vardı tabi. Pandemi süreci, aşı, sıhhat bakanlığı ve DSÖ siyaseti, yolsuzluk, aile konusu, Toplumsal cinsiyet konusu birtakım etraflarda rahatsızlık doğuruyordu. Bu mevzular ana muhalefet ve başka “sağcı”, “muhafazakar” bölümlerde de kelam konusu idi. Tahminen biraz da benim kimi tenkitlerimin sol medyada alıntılanarak haber yapılması, iktidar etrafında rahatsızlık sebebi olduğu düşünülebilir ve alışılmış ki bunların Akit’de direkt ve dolaylı bir yansıması da mümkün.
Ben yazı, fikir ve hareketleri ile her vakit, her kesitten birileri için risk katsayısı yüksek biriyim. Uysal başlı biri değilim. Benim evvelden Müstear adım “Tarık Behlül”dü. Tarık bin Ziyad ve “Behlüldane” benim bir bakıma rol modelimdi. Adımın Abdurrahman olması, “Abdurrahman Gafıgi”den mülhem.. O da Endülüs fatihlerinden, Endülüs’ün hudutlarını Fransa’ya yanlışsız genişleten bir kumandan… Bunları birlikte düşünmek gerek.

KADEM DAVA AÇTI

-Siz “AKP içerisinde olan AKP’liler vardı” telaffuzunu sıklıkla lisana getiriyordunuz ve bunun sonunda İstambul sözşemesiyle ilgili sözleriniz nedeniyle dava süreciniz oldıu. Sizce bu davanın misyon sonlandırma sürecine tesiri oldu mu?
-Hayır, Yeni Akit gazetesi ve Akit TV yanımda durdu. Fakat AK Parti Genel Merkezi, 81 vilayet ve KADEM tarafından açılan bu dava, yalnızca benim için değil, AK Parti içinde bir kırılma noktasıdır. Bu davanın Hukuk ayağı birinci derece mahkemesinde sonuçlandı, Tazminata mahkum oldum, Ceza davası 14 Eylül’de Küçük Çekmece 2. Asliye Ceza da, saat 10.00’da görülecek. AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’lilerin üye olmayan, atanmamış ve seçilmemiş bir kişi olarak parti tabanında bu kadar tesire sahip olması birilerini rahatsız ediyordu. Bilhassa de İstanbul mukavelesi ve Lanzarotte uygulamaları ile ilgili olarak ve tabi de Mc Kinsey olayı var. Yargıya ait tenkitler, yolsuzluk argümanlarının savcılıklarca soruşturulması talebi de tabi not edilmesi gereken bahisler.
AKP’de eleştirdiğiniz yanlar var, pekala şu muhalif parti de eski AKP üzere bir hava görüyorum dediğiniz bir siyasi parti var mı?
-Yok aslında birbirlerinden pek farkları aslında. İdeolojileri farklı üzere gözükse de, mesela AB, NATO, ABD, İngiltere ile alakalarda farkı farkedemiyorsunuz. Milletlerarası sistem hepsinin ortak çerçevesi. 5G, virüs, aşı, TransHumanizm, Starlink, NeuraLink, NATO, IMF, Dünya Bankası, FED, DSÖ, FDA konusunda siyasi yelpazede kümesi bulunan partilerin hiç birinden itiraz gelmiyor. AK Parti ya da CHP, MHP ya da HDP, Yeterli Parti ya da Gelecek-Deva ortasında iktisat, siyaset, milletlerarası ilgiler, kültür siyasetleri, toplumsal siyasetler ortasında fazla bir fark yok. Rolleri farklı, birileri iktidar gömleği giymiş, ötekisi muhalefet gömleği. Biri daha popülist, biri daha gerçek politik davranıyor. Siyah-beyaz olarak baktığınızda bu iş biraz kayıkçı arbedesine biraz da Pankreas güreşlerine benziyor.

THE CEMAATLER DE VAR

-“Ak Parti içerisinde FETÖ’nün zihniyet ikizleri” olduğundan bahsediyorsunuz, AK parti ile süren bir davanız da olduğuna nazaran hem bu dava sürecinde hem misyondan alınmanızla ilgili kararda FETÖ tesiri olduğunu düşünüyor musunuz.
-Evet, “AK Parti içindeki FETÖ’nün zihniyet ikizi AKP’liler ve onların Papatyaları”ndan kelam ediyorum. Aslında FETÖ bir maske! Herkes biliyor ki, bu bir CIA projesi. Bunların sağ, sol, liberal, milliyetçi, alevi, sünni maskeleri de var. Takımlarında Pir de var Fahişe de! “The Cemaat”lerde var. Karikatürüst Latif Demirci’nin “The selamun aleyküm” diye bir albümü de vardı yıllar evvel. 28 Şubat’ta, öncesinde, sonrasında bunları gördük. Bunlar birebir toplumun kanları ve gözyaşları üzerinden kendilerine iktidar ve servet damıtmak isteyen çevreler.
Birilerinin elbette benim ya da benim üzere toplum hayatında karşılığı bulunan şahısların denetim altına alınması için alternatif senaryoları vardır. Bu süreçlerde bu çevrelerin potansiyel olarak her vakit direkt ve dolaylı olarak tesirlerinin olması mümkün.

BAZILARINI HUZURSUZ ETMİŞ OLABİLİRİM

AKP’nin bugünkü yeterli gitmeyen halini “dost acı söyler” yaklaşımıyla yapan birisiniz. Pekala içeride tenkide tahammül edemeyen, gerçeklerin görülmesini engelleyen şahıslar nasıl bir maksada hizmet ediyor ?
-Her vakit statüko içinde, mevcut istikrarlar içinde kendilerine yer bulan ve bundan nemalanan bireyler, kümeler çevreler vardır. Bunlar mahallî, bölgesel, ülke yapında ve memleketler arası bir genişliğe sahip olabilir. Ben değişimden kelam ettiğimde ve kimi yanlış işleri etiketleyip, tahlil için adres gösterdiğimde, bunu kendileri için bildiğim ya da domino tesiri ile nerelere kadar uzanacağını bilmediği süreçlerle ilgili bir kadro kişi ve toplulukları huzursuz etmiş olabilirim. Aslında ben şahısları, kümeleri değil, yanlışı amaç alıyorum. Bu yanlış giderilmezse bunun sonucunda o işi yapanlar, onları koruyanlar, onların içinde yer aldıkları, ekonomik, toplumsal, siyasi topluluk ve en sonunda bundan o ülke ve o ülkenin halkları ziyan görecektir. Bu ülke ziyan görürse, biz hepimiz hatalılar ve hatasızlar birebir gemideyiz. Onlar da ziyan görürler. Diğer ülkelere kaçarlarsa o ülkelerin istihbarat örgütlerinin oyuncağı olurlar.

-Türkiye de şu anda fikriyatınıza en yakın bulduğunuz siyasi oluşum ve parti nedir?
-Ben siyasi bir kişilik değilim. Sivil bir şahısım. Ancak siyasi fikirlerim var ve ben birebir vakitte bir hareket adamıyım. Ön ve son eki olmadan yalnızca “Müslüman”ım. “Müslümanlardan”ım. Fakat “Müslümancı” değilim. Ülkemde adalet, barış ve hürriyet istiyorum. Herkesin inandığı üzere yaşadığı, düşündüğünü özgürce tabir edebildiği, iştirakçi, çoğulcu, şeffaf bir ülke istiyorum. İnsanların malları, canları, namusları, akıl, inanç ve kuşaklarının inançta olduğu bir dünya. İnsanların Haksızlık kimden gelirse gelsin, kime yönelik olursa olsun, mazlumdan yana zalime karşı olduğu bir toplum. Zalim babamız da olsa, mazlum düşmanımız da olsa, adaletten, barıştan, hürriyetten yana olan beşerler. Bu tam olarak gerçekleşse de, bu umudun canlı tutulabildiği, faziletli insanların namussuzlar dan daha mert olduğu, birlik oluşturduğu, akıllı, dürüst, bilgili ve gözü pek insanların idarede olduğu bir ülke! Çok mu şey istiyorum. Bu bir hayalse, şayet siz o hayal uğruna çaba ederseniz, hayal gerçeğin anası olur.

Continue Reading

GAZETECİLİK & BASIN YAYIN

İHA muhabirinin hassas davranışı, yaralı güvercinlerin hayatını kurtardı

Zonguldak’ta İhlas Haber Ajansı muhabiri Emre Can Bayram’ın hassas davranışı yaralı güvercinlerin hayatını kurtardı. Edinilen bilgiye nazaran …

Published

on

Zonguldak‘ta İhlas Haber Ajansı muhabiri Emre Can Bayram’ın hassas davranışı yaralı güvercinlerin hayatını kurtardı.

Edinilen bilgiye nazaran olay Gazipaşa Caddesi’nde meydana geldi. Argümana nazaran iki yaralı güvercin uçamayınca bir binanın girişinde mahsur kaldı. Güvercinleri fark eden Emre Can Bayram durumu itfaiye gruplarına haber verdi.

Bayram, itfaiye takımları gelene kadar yaralı güvercinlerin başında bekledi. Akabinde olay yerine gelen itfaiye grupları yaralı güvercinleri bir kartona koyarak tedavisi için Veteriner kliniğe getirdi.

Ekipler, hassas davranışından ötürü Emre Can Bayram’a teşekkür etti.

Continue Reading

Trendler